Wijngilde Amalia van Solms bijeen

Wijngilde Amalia van Solms bijeen

Op 9 juni hield het Wijngilde Amalia van Solms een bijeenkomst met als thema “Verbinding” en “Verband”, een wijnproeverij voor de deelnemers en voor diegenen die daarvoor hadden ingeschreven een bezoek aan H3H de Biënnale.

Het Wijngilde wordt gevormd door personen die de priorij een warm hart toedragen, en zich jegens de priorij hebben verbonden om financiële ondersteuning te geven.

Het Wijngilde ondersteunt de kloostergemeenschap, het culturele erfgoed en de overige activiteiten op- en rond het klooster”

  • Eigenaren van Wijndelen van het Wijngilde met beschermvrouwe Amalia van Solms delen de wijn en verbinden zich met het klooster, de zusters en de andere Wijndelers;
  • Met respect voor het verleden en de blik gericht op de toekomst.

De bijeenkomst begon in de kerk van Sint-Catharinadal waarbij “Amalia” een drietal liederen, verspreid over het programma, ten gehore bracht, muzikaal ondersteund door Leon Schenkels aan de piano.

Priorin Zuster Maria Magdalena bracht nog eens voor het voetlicht hoe de Kloostergemeenschap zich in de tijd heeft ontwikkeld en de zusters unaniem kozen om op de plek te blijven waar zij in 1647 domicilie vonden. De beslissing voor het Toekomstplan van 2014 met o.a. de wijngaard was om enerzijds een nieuwe bron van inkomsten te genereren, anderzijds om de essentie van ons Norbertinessenleven na bijna 750 jaar veilig te stellen Zij hebben ook unaniem gekozen om met de wijngaard de continuïteit van de gemeenschap ook financieel mogelijk te maken. Voorwaar geen lichte beslissing.

Gericht op de toekomst heeft de priorin benadrukt dat de verbinding met de maatschappij een kernwaarde is en dat het houden van verband met die maatschappij een essentieel deel is voor de kloostergemeenschap. Het Wijngilde Amalia van Solms is daarvan een belangrijk element.

De opbrengst van het Wijngilde wordt besteed aan een specifiek herkenbaar project voor de Priorij zoals eerder de geluidsinstallatie in de kerk en dit jaar het project “Beheer en onderhoud van de bomen op het Domein”. Daarmee levert het Wijngilde zowel een spirituele als praktische bijdrage aan de kloostergemeenschap.

Frans de Hoogh (interim-voorzitter van het Wijngilde) gaf een presentatie waarbij transparantie en ambitie de kern vormde. De voorlopige begroting en de nieuwe werkwijze kwam aan bod. Het Wijngilde bestond tot voor kort uit Meester Wijndelers en Metgezellen die ieder een apart programma vormen. Deze dag was de presentatie van de “nieuwe loot”, de Gezel. Bovendien werd een nieuwe flyer, het logo en beeldvorming gepresenteerd. De komende tijd zal dit verder uitgebouwd worden in de diverse uitingen van het Wijngilde en op de website van Sint-Catharinadal.

Er zijn nu drie varianten voor deelname, namelijk:

  • De Meester Wijndeler
  • De Gezel Wijndeler
  • De Metgezel Wijndeler

Folders zijn verkrijgbaar in de kloosterwinkel.

Hierna kwam de uitbreiding van de wijngaard en de wijnoogst van 2022 aan de orde. Gerhard Horstink (Oenoloog van Sint-Catharinadomein) liet zien welke wijnen nu deel uitmaken van het Domein.

Na een afsluitend lied van Amalia begaven we ons naar de wijnproeverij. De aanwezige deelnemers kregen de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe oogst. In een geanimeerde bijeenkomst met lekkere hapjes en uitgebreide uitleg door Gerhard Horstink over de smaak en geur van de wijnen werd vastgesteld, dat de wijn al heel goed drinkbaar is en zeker bij het warme weer een welkome dorstlesser.

Wilt u meer informatie over het Wijngilde stuur dan een mail naar sgwijngilde@sintcatharinadal.nl  of bel 0646767825.