VASTWEL 2024 – Kruisweg levensweg

VASTWEL 2024 – Kruisweg levensweg

Op de vrijdag voor Pasen is er wereldwijd aandacht voor de kruisweg. Het verhaal van Jezus laatste uren wordt er in veertien thema’s uitgebeeld. Veertien thema’s die herkenbaar zijn in elk mensenleven, al zouden we ze misschien het liefst vergeten. Het gaat immers over de grote thema’s die met lijden samenhangen: verraden worden, een kruis te dragen krijgen, sterven, eenzaamheid. Maar ook is er plaats voor troost, verbondenheid en trouw.

Dit verhaal wordt al eeuwen verteld als een ‘gevaarlijke herinnering’, als een aansporing om niet te vergeten dat lijden niet het laatste woord mag hebben en opstaan nieuw leven gaat brengen. Dat is nooit een kwestie van zeker weten met je hoofd, maar van erin geloven met je hele wezen.

In priorij Sint-Catharinadal staat in deze periode de bekende kruisweg van de kunstenaar van Albert Servaes opgesteld. Er zijn vijf bezinnende bijeenkomsten van anderhalf uur met thema’s uit de kruisweg die aansluiten bij onze eigen levensweg. Er is telkens een korte inleiding en veel tijd voor gesprek en eigen verdieping.

De vijf bijeenkomsten kunnen los van elkaar gevolgd worden.
Ze zijn gratis toegankelijk. Een vrij gave wordt op prijs gesteld.

  • Donderdag 28 maart, van 10.00u tot 11.30u: Wie samen eet, blijft bij elkaar
  • Donderdag 28 maart, van 16.00u tot 17.30u : Veroordeeld worden en ten val komen.
  • Vrijdag 29 maart van 10.00u tot 11.30 uur: Ontmoetingen onderweg 
  • Vrijdag 29 maart, van 16.00u tot 17.30u: Een kruis dragen
  • Zaterdag 30 maart, van 10.00u tot 11.30u: Dood en begraven? Tussen vergeten en weten.

Aanmelden kan per bijeenkomst op secretariaat@catharinadal.nl of info@delevensboom.net

U bent welkom.

De Zusters van Sint-Catharinadal

Jos van Genugten en Mirjam Dirkx van De Levensboom