VASTWEL 2024 – de laatste berichten

VASTWEL 2024 – de laatste berichten

VASTWEL is een initiatief van het Leer- en Inspiratiehuis van Sint-Catharinadal en wil jaarlijks in de vastenperiode, van Carnaval tot Pasen, mensen inspireren en uitdagen om gedurende deze 40 dagen aan de slag te gaan met een thema. 

De Kruisweg als Levensweg

Op de vrijdag voor Pasen wordt wereldwijd de kruisweg herdacht. Er worden vijf bezinnende bijeenkomsten in het St. Catharinadal georganiseerd, waarin thema’s uit de kruisweg worden besproken die resoneren met onze eigen levenspaden. Elke sessie begint met een korte inleiding en biedt ruimschoots tijd voor gesprek en persoonlijke verdieping. De thema’s zijn 28 maart: Wie samen eet, blijft bij elkaar (10.00-11.30 uur) & Veroordeeld worden en ten val komen (16.00-17.30 uur), 29 maart: Ontmoetingen onderweg (10.00 – 11.30 uur) & Een kruis dragen (16.00-17.30 uur) en 30 maart: Dood en begraven? Tussen vergeten en weten (10.00-11.30 uur). De vijf bijeenkomsten zijn afzonderlijk te volgen. Aanmelden kan per bijeenkomst: secretariaat@catharinadal.nl of info@delevensboom.net

Vredeswandeling

Op vrijdag 29 maart kun je met Piet van der Pluijm meelopen tijdens de Vredeswandeling. Piet zal de deelnemers langs betekenisvolle locaties leiden waarbij het thema ‘Tussen Weten & Vergeten’ centraal zal staan. De wandeling begint om 19.00 uur bij theater de Bussel en eindigt om 21.00 uur op de Markt. Na afloop is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de door Schola Cantorum gezongen Donkere Metten in de Sint Jansbasiliek. Meelopen is gratis, een vrijwillige bijdrage is lief.

Donkere Metten

Tijdens de Goede Week verzorgt Schola Cantorum Oosterhout de indrukwekkende Donkere Metten in de St. Jansbasiliek. Op woensdagavond wordt de Donkere Mette van Witte Donderdag gezongen, op donderdag die van Goede Vrijdag en op vrijdag de Metten van Stille Zaterdag, steeds is de aanvang 21.15 uur. Deze Metten vormen aangrijpende meditaties over het lijden van Christus, bestaande uit een aaneenschakeling van psalmen, klaagliederen van Jeremia en dramatische responsories. Tijdens de Donkere Metten wordt de kerk enkel verlicht door kaarsen, waarbij na elke psalm een kaars wordt gedoofd. Uiteindelijk blijft slechts één kaars branden, als symbool van het nieuwe licht van de Paasmorgen.

Terugkijken bijzondere interviews

Tijdens de Vastenperiode kon je op de lokale televisiezender ORTS iedere dag kijken naar een bijzonder en vooral persoonlijk verhaal van (gewone) inwoners van Oosterhout. Zij werden binnen het thema ‘Tussen Weten & Vergeten’ geïnterviewd door Kiek Joustra, Jaap Oomen en Joep Struijk vanuit het Sint Catharinadal. De uitzendingen zijn nu terug te kijken via het YouTube-kanaal van de ORTS.