Vacature secretaris Sint-Catharinadomein

Vacature secretaris Sint-Catharinadomein

De stichting Sint-Catharinadomein heeft als doelstelling: Het behouden en vitaliseren – en daarmee het verwerven en veiligstellen van een materiële bestaansbasis – van het religieus en cultureel erfgoed van het kerkgenootschap Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal te Oosterhout.

De stichting streeft dat doel na door – maar niet beperkt tot – het exploiteren van een wijngaard, een moes- en kruidentuin, een bijentuin, een winkel en een restaurant. Daartoe is van de priorij een gedeelte van het aan Kloosterdreef 3 te Oosterhout gelegen domein van de zusters, in erfpacht verkregen. Meer informatie kunt u desgewenst vinden op de website: www.sintcatharinadal.nl.

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 6 personen, te weten 4  “leken” en 2 zusters. Door het vertrek van de secretaris, die deze functie 7 jaren heeft vervuld, ontstaat een vacature.

Profiel bestuurslidmaatschap:

  • Respect voor het leven van de zusters; en
  • Betrouwbaar en loyaal.

Takenpakket secretaris:

  • Opstellen agenda bestuur in overleg met de voorzitter;
  • Maken notulen/afsprakenlijst bestuursvergadering;
  • Adviseren over juridische aspecten in de meest brede zin; en
  • Coördineren van een specifiek bedrijfsonderdeel (nader te bepalen)

Vereisten:

  • Juridische opleiding op minimaal HBO –niveau;
  • Beschikbaarheid van een ½ tot 1 dag in de week;
  • (Enige) ervaring in het uitvoerend besturen van een onderneming; en
  • Woonachtig in West- of Midden Brabantse

Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde vrijwilligersfunctie. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Richard Oomes, voorzitter van het bestuur van de stichting: voorzitter@sintcatharinadomein.nl.