Uitbreiding wijngaard gestart

Uitbreiding wijngaard gestart

Eind mei is de aanplant op de uitbreiding van de wijngaard gerealiseerd. Het is een netto uitbreiding van de huidige 8,5 hectaren met 2 hectaren. De uitbreiding heeft plaatsgevonden op twee locaties: een de Hoogstraat en aan de Leijsendwarsstraat.

De eerste opbrengst van deze planten is na circa 3 jaar. Deze uitbreiding is mogelijk met het voortgezet gebruik van onze apparatuur zoals de pers en voertuigen. Alleen in de Cuverie dient nog een investering gedaan te worden in de uitbreiding van de opslagketels. Door deze uitbreiding zal de gemiddelde opbrengst stijgen van circa 40.000 flessen naar circa 60.000 flessen. Gezien de relatief beperkte investeringen zal hierdoor de de kostprijs per fles dalen en dus de winstgevendheid worden verhoogd.