Uitbreiding van de wijngaard

Uitbreiding van de wijngaard

Op woensdag 24 en donderdag 25 mei jl.. werd de uitbreiding van onze wijngaard gerealiseerd. Reeds in juni 2019 mochten wij het perceel aan de Hoogstraat van onze goede buren echtpaar Peeters aankopen. De Covid-19 pandemie maakte ons nadien echter terughoudend om de uitbreiding daadwerkelijk te realiseren. Verleden jaar kwam ook ons eigen perceel van 1 ha aan de Leijsendwarsstraat vrij van pacht en na de mooie oogst van verleden jaar 2022, durfden we dit jaar toch in volle vertrouwen, de aanplanting aan van totaal 3,5 ha. Zoals in 2015 was het weer een indrukwekkend gezicht hoe de jonge wijnstokken via GPS vruchtbare grond vonden en als gemeenschap hebben wij deze gebeurtenis uiteraard biddend toevertrouwd aan de zegen van God.

Zr. Maria Magdalena

Op de twee nieuwe  percelen werden 14.100 nieuwe ranken aangeplant.  Er  zijn 5 vakken aangeplant met rassen die we al hadden, en er is één nieuwkomer, namelijk de Muscat Ottonel. Hoewel de aanplant machinaal is gedaan, moesten er wel handmatig 14.100 plantkappen gevouwen en gezet worden voordat de plantjes zouden gaan uitlopen. (Dit was nodig om te voorkomen dat o.a. konijnen het jonge blad lekker komen opeten) Met de blaren op hun handen en de snijwondjes van het karton hebben een aantal vrijwilligers ervoor gezorgd dat ook dit klusje op tijd afgerond kon worden.

Hoewel na de aanleg er nog een vrij lange periode is geweest van uitzonderlijke warmte en grote droogte heeft de jonge aanplant zich goed ontwikkeld. Bij de uitbreiding aan de Leijsendwarsstraat zal binnenkort een afscheiding worden aangelegd, zodat vreemden geen toegang hebben tot deze locatie