Toekomstplan Sint-Catharinadal

Toekomstplan Sint-Catharinadal

Het Toekomstplan 2.0 is in het bestuur vastgesteld. Zeven jaar na de start van het project was het nodig weer even de balans op te maken. Voor het maken van deze visie zijn externe adviseurs aangetrokken, namelijk landschapsarchitect Steven Delva, de Bomenwacht Nederland en Solar Solutions. Met deze adviseurs zijn plannen gemaakt voor de aanleg van een nieuw parkeerterrein, een bomenbeheerplan voor de 250 bomen op het domein van de zusters en een duurzaamheids- en energiebesparingsplan. Over deze plannen is het college van B&W geïnformeerd.