Toekomstplan 2.0

Toekomstplan 2.0

De realisatie van het toekomstplan 2.0 inclusief de verduurzaming zijn belangrijke onderwerpen voor het bestuur. De zusters hebben met experts gekeken naar wat heet de quickwins om het energieverbruik op korte termijn te verlagen. Het klusteam is volop bezig met het aanbrengen van isolatiemateriaal en ledverlichting in de ruimtes die het meest worden gebruikt. Verschillende ruimtes waaronder de kerk zijn deze winter op de ‘waakvlam’ gezet en worden niet of nauwelijks gebruikt. Andere ruimtes krijgen een nieuwe functie. Een mooi voorbeeld hiervan is de inrichting van een winterkapel.

We onderzoeken momenteel hoe de energievoorziening structureel verduurzaamd kan worden door het aanleggen van een zonneweide, de mogelijkheid tot energieopslag, etc. Een complexe puzzel die ook forse investeringen vraagt.

Het toekomstplan waarin ook de aanleg van een parkeergelegenheid op eigen terrein een belangrijk element vormt, is gepresenteerd op een informatieavond voor omwonenden en betrokkenen.