Mei 2018

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door de priorij Sint-Catharinadal, en de Stichting Sint-Catharinadomein, gerespecteerd. Wij streven ernaar om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaan vertrouwelijk om met informatie die bij ons bekend is. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Indien nodig voor onze activiteiten verzamelen en beheren wij de volgende gegevens:

• NAW gegevens
• E-mailadres

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken, als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die relevant zijn, zoals neergelegd in artikel 6, lid 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• Het organiseren van activiteiten
• Het informeren van onze vrijwilligers

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen, indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats, indien dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting, die ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
De gegevens worden bewaard zolang u als vrijwilliger voor ons actief bent, en/of zolang u ons niet heeft laten weten, dat uw gegevens uit onze bestanden verwijderd moeten worden.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn, kunnen wij op onze website verwijzingen opnemen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent, dat wanneer u dan deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen, voordat u daar persoonsgegevens achterlaat.

Het gebruik van cookies
Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen worden van, het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

• analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt, om naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u, of een andere partij, over te dragen, of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@sintcatharinadomein.nl . Wij streven ernaar om binnen 14 dagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via het sturen van een mail naar info@sintcatharinadomein.nl