Presentatie Stuurgroep Wijngilde Amalia van Solms

Presentatie Stuurgroep Wijngilde Amalia van Solms
In 2023 is een deels nieuwe stuurgroep aangetreden waarin enkele leden van het wijngilde zitting hebben genomen, terwijl ook de priorin deelneemt.

Besluiten van de Stuurgroep behoeven de instemming van de priorin. Ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld en financiële verantwoording afgelegd. De netto-opbrengst gaat naar de priorij Sint-Catharinadal.

Huidige samenstelling stuurgroep Wijngilde Amalia van Solms:
Priorin zuster Maria Magdalena van Bussel
Frans de Hoogh, interim voorzitter
Henk Janus, lid
Gerhard Horstink, lid vertegenwoordiger Catharinadomein
Linda Erkelens, lid financieel vertegenwoordiger Priorij
Charlotte van ’t Hullenaar, secretaris