Pasen

Pasen

Op de drempel van de winter naar de zomertijd, mag het dan wat guur zijn; de lente is onmiskenbaar om ons heen in ontluikend groen, in de kleurrijke bloementooi en het lied van de vogels om ons heen.

Wij zijn ook aangeland op de drempel van de Goede Week en met velen zien we dankbaar om naar wat het project Vastwel 2024 dat voor de vijfde maal, nu met het thema: “Tussen weten en vergeten”, vanuit het Leer- en Inspiratiehuis van Sint-Catharinadal is georganiseerd met een passend programma voor jong en oud. Maar ook mét- en dankzij jong en oud.

Dit initiatief wordt niet alleen zeer gewaardeerd, maar vindt ook grote weerklank en medewerking van velen. Ook hier is verbinding het sleutelwoord.

Binnen dit kader was in onze kloosterkerk ook de bekende Kruisweg van Albert Servaes te zien, die wij tijdens de voorbije veertigdagentijd in bruikleen hebben gekregen van de Abt en medebroeders van de Trappistenabdij Koningshoeven in Tilburg..

Deze kunstschat is méér dan cultureel erfgoed alleen; het is bovenal een verwijzing naar de huiveringwekkende realiteit van het lijden. Ook in het hier en nu van deze tijd vol oorlog en dreiging. Het is een oproep aan ons om te beseffen waar het in het leven écht om gaat. Hoe wij als mens de plicht hebben medemens te zijn: behoeder van het goede en het ware.

Moge het ons tot zachte mensen maken die niet kruisigen, maar bevrijden. Mensen die anderen omarmen, om samen in alle kwetsbaarheid elkaar steeds weer een stukje verrijzeniskracht aan te bieden als vreugde vonkjes van een nieuw begin.

Zo kan het Pasen worden! Zo kan het lente zijn voor ons samen mét elkaar!

Natuurlijk voegen wij ook graag het schema bij van de kerkelijke vieringen van de Goede Week en het Paasweekend.  U bent altijd welkom om de liturgische diensten met onze gemeenschap mee te komen vieren.

Vanuit de verbondenheid met u -veelal bekend en soms nog ongezien- zeggen wij u dank voor uw belangstelling voor het leven en streven van de Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal. Ook na 752 jaar mogen wij dankzij vele medewerkers en vrijwilligers de hoop op de toekomst hoog houden en uitdragen als een vonkje Paasvreugde dat blijvend is.

In deze zin wensen alle zusters u een Zalig Pasen en vele mooie momenten om met uw dierbaren te genieten van een welluidende lentetijd!

Zr. Maria Magdalena van Bussel

Priorin van Sint-Catharinadal