Nieuwsbrief 2022-2

Nieuwsbrief 2022-2

Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen:

  • Overlijden van zuster Agnes
  • Reizende Portretgalerij
  • Terugblik op VASTWEL 2022
  • Terugblik op LAETARE
  • Onthulling Plaquette in Wijnhuis
  • Jubileumtentoonstelling