Nieuwsbrief 2019-07

Nieuwsbrief 2019-07

Door de Ster die hen leidde, gingen Engelen, herders en koningen op weg om de Emmanuël, God-met-ons te groeten in de eenvoud van een stal.  Moge deze Ster ook nu nog vele harten raken door het besef hoe God met Zijn tekens een mensenleven richten kan. Zo kan Kerstmis nog iedere dag gebeuren; in de eenvoud van ons eigen leven, in de kleine kring óf in de grote wereld om ons heen.
 
In dit vertrouwen wensen wij u een hoopvolle Advent en het vredevolle licht van Kerstmis, voor iedere nieuwe dag in het jaar 2020, van harte toe!
 
De Ster bleef richting en koers bepalen en bracht ons in contact met de zeer velen die in Sint-Catharinadal gastvrijheid mochten ervaren; door onze gemeenschap, in het gastenhuis, in de Kloosterwinkel en het Wijnhuis. Of door een stil toeven in onze Wijngaard en in het mooie buitendomein waar moes-, kruiden- en bijentuin in schoonheid opbloeien.
 
Een Ster ging zo vaak boven ons op, door het intens meeleven van velen in dagen van zon, maar ook als levensomstandigheden een schaduw op de weg wierpen.
Velen -dichtbij of verder weg- droegen ons met gebed en warme betrokkenheid, met advies, in samenwerking, met financiëlebouwsteentjes, in vertrouwen en vriendschap.
De Ster van uw goedheid blijft ons in grote dankbaarheid aansporen, om met elkaar en sámen met U, verder te trekken in verbondenheid en trouw!
 
In dankbare genegenheid en biddende nabijheid,
Zr. Maria Magdalena van Bussel, Priorin