Mariakapelletje

Mariakapelletje

Op de tweede Pinksterdag, maandag 29 mei, ging een zeer grote wens van onze gemeenschap in vervulling door de inzegening van het Mariakapelletje op het voorplein van ons huis.

Onze herdenking van 750 jaar Norbertinessen van Sint Catharinadal, kende in ons convent slechts één wens; een klein Mariakapelletje op ons domein voor passanten onderweg door het leven; om ook op die wijze “Huis van God en Huis van Mensen” te mogen zijn. Onze droom rond een kapelletje werd door een bevriende weldoener die anoniem wenst te blijven beluisterd, verstaan en begrepen.

Een ongekende maat van dankbaarheid gaat uit naar onze schenker en naar allen die met hart, geest en handen aan de totstandkoming hebben meegewerkt. Met hen kwamen wij samen in een gebedsviering op Tweede Pinksterdag om 14.00 uur voor de inzegening van het Mariabeeld. Géén nieuw beeld, maar wij kozen als gemeenschap voor het Mariabeeld van onze medezuster Lucia ’t Hoen. Zij bracht het mee bij haar intrede in Sint-Catharinadal op 8 september 1939 en het vergezelde haar doorheen haar hele kloosterleven tot aan het sterven op 11 juni 2003. Na deze gebedsviering op 29 mei werd Maria in processie overgebracht en werd tevens het kapelletje ingezegend.

Zr. Maria Magdalena