Maandelijkse meditatie vanuit christelijke spiritualiteit

Maandelijkse meditatie vanuit christelijke spiritualiteit

Je bent op zoek naar een rustpunt in jachtige tijden. Je verlangt naar stilte en naar thuiskomen bij jezelf. Je zoekt herkenning vinden bij anderen, die hetzelfde verlangen kennen. Je wilt groeien in vertrouwen dat de Eeuwige met jou deze weg gaat.

De bijeenkomsten kennen een duidelijke structuur. Na een korte inleiding volgen een oefening om de aandacht te vergroten, een bewust gaan zitten en een inleiding tot de stilte. Deze stilte wordt in de loop van de bijeenkomsten steeds langer. Voor wie wil, is er de mogelijkheid om ervaring van stilte te delen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een wens of gebed.

Ook komend jaar combineren we de stilte met het luisteren naar en zingen van liederen, die de ziel beroeren en helpen om aandacht te richten en stilte te beleven.

Voor deze serie meditatiebijeenkomsten is ervaring niet nodig.

Data: woensdagavond 27 september, 18 oktober, 15 november, 20 december, 17 januari, 21 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei en 19 juni 2023
Tijd: van 19.30u-20.30u
Plaats: In de kerkruimte van Priorij Sint Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout NB
Kosten: €50,- (9x)

Voor beide activiteiten aanmelden bij: mirjamdirkx@delevensboom.net