Kerstgroet

Kerstgroet

Het was in het jaar 1223, precies 800 jaar geleden dat onder inspiratie van Sint-Franciscus van Assisi de eerste levende kerststal het levenslicht zag. Het was de aanzet tot een rijke traditie om in alle verscheidenheid aan uitingsvormen en culturen met een kerststal te verwijzen naar Christus’ geboorte.

Het mysterie van deze geboorte draagt in het hout van de kribbe, reeds een voorafbeelding mee van het kruishout waaraan zijn levensweg zou eindigen.

Als Gods Zoon werd hij gezonden om het mysterie van leven en dood, voor iedere mens van goede wil, een nieuwe betekenis te geven. Op Zijn weg van Bethlehem naar Jeruzalem, ging Hij voor om te dienen en te verkondigen, te helen, genezen en leven te geven door de dood te weerstaan als oproep tot een nieuw begin.

Het is en blijft het visioen van hoop dat weerklinkt en ons steeds voort doet gaan; uit ’t donker naar het Licht van Gods dageraad.

In Sint-Catharinadal mochten wij ons door vele vonkjes licht en goedheid omvat weten in het voorbije jaar. De verbondenheid met velen onderstreept onze opdracht als Reguliere Kanunnikessen van de Orde van Prémontré, geplaatst in een breder verband binnen onze Orde wereldwijd.

De betrokkenheid van velen in gebed, vriendschap en meeleven; de grootse inzet van medewerkers, vrienden en vrijwilligers; de materiële ondersteuning en financiële support: het alles draagt bij om ons levensideaal handen en voeten te geven en samen met u allen, in veranderende tijden op weg te blijven gaan in het Licht van de Heer.

Aan ieder van u  verwoorden wij daarom warme en oprechte dank, met de wens voor een

Vreugdevolle Advent, Zalig Kerstmis 2023

en een hoopvolle, begaanbare weg in 2024

Met nabije groet over alle afstanden heen,

mede namens de gemeenschap Sint-Catharinadal,

Zr. Maria Magdalena van Bussel,

Priorin

Kerststal in de Kerk van Sint-Catharinadal