Inauguratie – 2023

Inauguratie – 2023

Ook dit jaar werden een aantal leden geïnaugureerd ten teken dat zij de doelstelling van het Wijngilde ondersteunen en de verbinding met de zusters willen bezegelen.
Zowel de Priorin als het nieuwe lid ondertekent hiervoor de “acte van verbinding”.
Na afloop van deze ceremonie in de “Proostenzaal” hebben we gezamenlijk genoten van een gezellige maaltijd in gezelschap van nagenoeg alle zusters.