Hans van Zeggeren neemt afscheid van bestuur

Hans van Zeggeren neemt afscheid van bestuur

Hans van Zeggeren heeft zijn functie als secretaris van het bestuur van de Stichting Sint-Catharinadomein per 1 september jl. neergelegd.

Hans heeft deze functie vervuld vanaf de oprichting van de stichting in februari 2015. Naast het verrichten van de specifieke secretariswerkzaamheden, was zijn aandacht en bemoeienis vooral gericht op de organisatie en begeleiding van de vele (ver-)bouwactiviteiten, die er sinds zijn aantreden hebben plaatsgevonden op het domein. Daarnaast had hij een bijzondere verantwoordelijkheid voor het opzetten en up-to-date houden van de installaties van de ICT en telefonie, En hij vertegenwoordigde het juridische geweten binnen het bestuur.

Hij is dan nu weliswaar vertrokken als bestuurslid, maar hij blijft toch als vrijwilliger betrokken bij het wel en wee op het kloosterdomein. Zo begeleidt hij nog de hele verduurzamingsoperatie, die er voor het klooster in gang is gezet, en behoudt hij zijn rol bij het planologisch veiligstellen van de realisering van de Toekomstvisie, w.o. de aanleg van het nieuwe parkeerterrein. Kortom, de zusters én het stichtingsbestuur kunnen voor specifieke hulpvragen een beroep op Hans blijven doen.

Hans heeft in al die jaren zich bijzonder ingezet voor de belangen van de stichting en meer in het bijzonder voor de zusters. Hans was een stabiel baken in de soms woelige tijden die we in de afgelopen periode hebben doorgemaakt. Het zal in het bestuur wennen zijn zonder hem, maar gelukkig blijft hij in ons midden om bij enkele zware dossiers het bestuur te ondersteunen en te adviseren.

Bestuur Sint-Catharinadomein