Een diamanten jubileum

Een diamanten jubileum

Op zondag 6 augustus werd herdacht dat zuster Mechtild Brand 60 jaar geleden in “Sint-Catharinadal, Huis van God en Huis van mensen”, tevens het Huis van haar Professie mocht vinden. De receptie op 4 augustus werd door zeer velen aangegrepen om zuster Mechtild te feliciteren met haar diamanten Professiejubileum. Sinds 2011 vervult zuster Mechtild de taak als Suppriorin, behartigt zij de werkzaamheden op het economaat en is zij lid van het bestuur van Stichting Sint- Catharinadomein.

Zuster Mechtild kijkt zelf met genoegen terug op haar jubileum.

Een diamant glanst en heeft grote waarde, maar alleen als je er naar kijkt met ogen van bewondering en verwondering. Zo was mijn leven:  zestig jaar professie als Norbertines van Sint-Catharinadal,  zestig jaar zoeken naar God, samen met mijn medezusters en velen rondom onze gemeenschap.

Boven de viering van mijn diamanten Professiejubileum in drievoud, kan alleen maar staan:

DANK STAAT GESCHREVEN IN MIJN HART!!

Mijn grote wens was dat bij de vieringen onze zusters mee zouden kunnen genieten met de gasten, zonder de zorg voor wat er nodig is voor de ontvangsten. Hierbij mag ik wel grote hulde brengen aan onze Priorin Maria Magdalena, die hiervoor alles in het werk heeft gesteld: het was een feest voor ons allen.

De  start was op vrijdag 4 augustus: in onze panden – versierd met prachtige bloemstukken – was een receptie georganiseerd, waarop ongeveer 140 gasten blijk gaven van hun warme genegenheid  voor Sint-Catharinadal en de feestelinge. Een grote verrassing was het optreden van het “Oosterhouts Mannenkoor”.  Zij brachten hun nostalgische liederen met zoveel enthousiasme naar voren, dat het weldra daverde in de gang doordat iedereen mee ging zingen. Het “klokje” , in samenzang met Zuster Veronica en Zuster Norberta  was een hoogtepunt.

Zondag 6 augustus, de eigenlijk professiedag, was een viering in huiselijke kring. Om 09.00 uur werd de Eucharistieviering voorgegaan door Pater Kees Maas. De Heer Ton Stevens begeleidde de viering op het orgel en speelde tussendoor met zijn prachtige spel de lievelingsstukken van Zuster Mechtild en na afloop zelfs een quatre-mains met Zuster Norberta .

Voor ingewijden, het feest van deze dag: “Gedaanteverandering van de Heer”  is al die zestig jaar meegegaan in de beleving van hoogtepunten en dieptepunten, het kruis van Jezus en zijn verrijzenis met Pasen.

Deze dag werd een gezinsdag , genietend van het “samen”  met culinaire hoogstandjes van onze vriendin Ellen.

Zaterdag 12 augustus was de familie Brand uitgenodigd. Het aantal familieleden dat kon komen was niet heel groot, hoewel zelfs een nicht en neef uit de omgeving van Berlijn extra gekomen waren.

De viering om 11.00 uur werd voorgegaan door de Prelaat van de Abdij Tongerlo (België) Jeroen De Cuyper en was verder dezelfde viering als 6 augustus. Dus dat was dubbel genieten.

Na koffie en aperitief werd iedereen uitgenodigd voor het lunch-buffet in de kruispand, met zitplaatsen in onze refter. Ook op deze dag was het samen vieren van familie en gemeenschap gewoon ontroerend.

Na deze dagen kan ik alleen maar herhalen : hoe kwetsbaar ook, wij worden gedragen door de Geest van liefde, door allen die met ons blijven geloven in een toekomst waarin vruchten mogen rijpen van vreugde en liefde.

En deze vruchten willen wij graag blijven uitdelen aan U allen in uw eigen omgeving, door ons biddend nabij zijn!

Zr. Mechtild Brand