Aanstellen vertrouwenspersoon

Aanstellen vertrouwenspersoon

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen  psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

De Stichting Sint-Catharinadomein is geen bedrijf en heeft slechts enkele werknemers in dienst. De Stichting Sint-Catharinadomein werkt wel met een groot aantal vrijwilligers. Het bestuur van de stichting is van mening dat voor haar vrijwilligers eveneens geldt dat zij bij hun werkzaamheden in de wijngaard, in de moestuin, de winkel en elders beschermd dienen te zijn tegen wat dan wettelijk psychosociale arbeidsbelasting heet. Het bestuur van de stichting gaat per 1 januari 2024 over tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Het bestuur heeft Onno Luske bereid gevonden om als eerste vertrouwenspersoon per 1 januari 2024 aan de slag te gaan. Onno is vrijwel vanaf het begin als vrijwilliger bij Sint-Catharinadomein betrokken. Hij heeft een grote betrokkenheid bij de priorij en het wel en wee van de zusters. In zijn werkzame periode heeft Onno veel kennis verkregen over zaken bij het personeelsbeleid en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

Ten slotte wil het bestuur aangeven dat er zich geen concrete zaken op het klooster hebben voorgedaan die een directe aanleiding vormen voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Onno Luske