Ontmoetingsmiddag met de volgende workshops:

1)   Rondleiding door de Blauwe Camer:
      
Het slotje "De Blauwe Camer" werd in 3 fasen gebouwd tussen het eind van de 14e eeuw en de helft van de
      16e eeuw.
In 1647  werd  het  eigendom  van de gemeenschap, toen zij Breda moest verlaten.

2)   Diapresentatie:
      
Via  film en digitale beelden wordt uitleg gegeven over leven en werken van de zusters en meer bijzonder
      over het Kunstatelier.

3)   St. Norbertus en het charisma van de Norbertijner Orde,
      door Cfr. Wim Manders, Norbertijn.
     
De edelman Sint Norbertus werd gegrepen door het leven van de eerste christenen. Hij stichtte in 1121 zijn
      eerste klooster te Prémontré in Frankrijk. Hij koos voor zijn volgelingen de Regel van Sint Augustinus en
      vanuit die inspiratie werden overal ter wereld mannen en vrouwen, tot in onze dagen, begeesterd om in
      gemeenschap Christus te volgen.

4)   Christelijke spiritualiteit,
      door Dhr. Jos van Genugten en Mevr. Mirjam Dirkx.
      a. Het "Onze Vader" bidden.
      Het "Onze Vader" zet ons midden in de christelijke spiritualiteit. De meeste mensen kennen dit gebed.
      Maar waar gaat het eigenlijk over? Is het nog wel te bidden in onze tijd? Is het afgesleten?
      We zoeken in deze workshop naar de ongekende diepgang van dit gebed.
        b. De werken van barmhartigheid.
        "Geef ons heden ons dagelijks Brood" is de 5de regel uit het Onze Vader.
        Het is ook het eerste werk van barmhartigheid.

5)   Vergeten gerechten,
      o.l.v. onze huiskok, Dhr. Kees van Riel.
       In vier groepen bereiden van een viertal gerechten. Ook worden oude keuken-materialen tentoongesteld
      die in het verleden door de zusters werden gebruikt.

U kunt schriftelijk opgeven (per brief of e-mail naar ontvangsten@sintcatharinadal.nl) wanneer U aan deze workshops wilt deelnemen.
Graag uw keuze voor een van de workshops bekend maken en een tweede keuze aangeven voor het geval uw eerste keuze is volgeboekt. Vriendelijk verzoeken wij U om uw adresgegevens te vermelden.

Programma:

14.30 uur: ontmoeting met de zusters bij een kopje koffie/thee of frisdrank met koekje in de gastenkamers.
15.00 uur: uitleg en start van de workshops.
16.45 uur: besluit van de middag met een drankje en een hapje.
De kosten voor de middag - alles inbegrepen - € 20,00 per persoon.

Data 2015:

Worden hier zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Houd de nieuwsflits op de openingspagina in de gaten.

Voorafgaand aan alle Ontmoetingsmiddagen is er om 14.00 uur een gebedsdienst. Er is eveneens de mogelijkheid om het bezoek af te sluiten met de gebedsdienst om 18.00 uur, samen met de zusters.