OPEN DAG 

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017

OPEN MONUMENTENDAG

Thema Open Monumentendag "Erfgoed en natuur"

In 2017 vormt het boeiende samenspel van Erfgoed en Natuur het Europees thema. Bij ‘natuur’ denken we in de eerste plaats aan bijzondere natuurdomeinen en uitgestrekte landschappen. 

Sint-Catharinadal wil een pleisterplaats zijn voor allen, die even willen vertoeven in een huis van cultuur, een huis van licht en een huis van gebed.

 

Programma in Sint-Catharinadal, Oosterhout op 10 september 2017

De ontvangst op de Open Monumentendag in Sint-Catharinadal begint met de gebedsdienst van 14.00 uur. Er is eveneens de mogelijkheid om het bezoek af te sluiten met de gebedsdienst om 18.00 uur, samen met de zusters.

Van 14.30 tot 17.30 uur wordt het volgende programma geboden:

-Rondgang door het kasteeltje De Blauwe Camer

-Genieten van de natuur bij ons wijnhuis.

Op het terras of binnen het wijnhuis kan men tegen vergoeding gebruik maken 

van koffie/thee, een drankje en/of hapje,naargelang U verkiest.

-In de kloosterwinkel De Blauwe Camer is van alles te zien en te koop

wat past bij een wijngaard en ons Kunstatelier.

 

Attentie:

-Een rondwandeling door onze domeinen is op deze dag niet mogelijk.

Daarvoor verwijzen wij U graag naar de mogelijkheden die binnenkort

op onze website worden aangegeven.

 

Contactgegevens:

Adres: Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal

Kloosterdreef 3, 4901 PH Oosterhout NB

Telefoonnummer: 0162 – 45 55 56

Ibannummer : NL82RABO 0139901485

E-mailadres:ontvangsten@sintcatharinadal.nl

website:www.sintcatharinadal.nl

 

De Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal werd gesticht in 1271 te Wouw. In 1295 verhuisden de zusters naar Breda. Als gevolg van de Reformatie verplaatsten zij zich in 1647 naar Oosterhout. Vanaf die tijd is het slotje "de Blauwe Camer" tevens Sint-Catharinadal.

De zusters leiden een leven in gemeenschap volgens de leer der Apostelen, volgens de regel van de H. Augustinus en volgens de constituties van de Norbertijnerorde. Dit ideaal wordt in Sint-Catharinadal gerealiseerd door een intens samenleven in gemeenschap, door een goed verzorgde liturgie en door ontvangst van gasten in groepsverband en voor meerdaags persoonlijk verblijf.