In dezelfde tijd dat er al meerdere zusters actief waren bij de restauratie van boeken, bleek dat twee zusters aanleg hadden voor het kalligraferen van teksten. Terwijl de oudste ook andere taken in de gemeenschap moest vervullen kon de jongste experimenteren en studeren om haar talent tot ontwikkeling te brengen.

Immers de studie van tot perkament gelooide huiden van vooral kalveren en geiten werd een gegeven dat voor meerdere doeleinden noodzakelijk was.

Voor de kalligrafie is de keuze van perkament niet zo groot en verdient daarom bijzondere aandacht bij de keuze.

Het is zeker noemenswaard dat er gezocht wordt naar evenwicht in het gebruik van antiek schrift, de tekst en de versiering met eigentijdse tekeningen van afbeeldingen opgesierd met bladgoud, die voor de opdrachtgever van belang zijn.

Het was en is duidelijk dat ons kalligrafisch werk steeds meer bekendheid had gekregen. Voor vele officiële instanties en particulieren werden en worden oorkonden geschreven en versierd bij jubilea, bijzondere verdiensten van personen en gedenkwaardige momenten.

Gelukkig konden door de tijd heen meerdere zusters zich bekwamen op het gebied van kalligrafie en ander schilderwerk.

Immers hoezeer kalligrafie éénpersoonswerk is, blijkt toch in ons Norbertinessenatelier, dat samenwerking en aanvulling van elkaar een grote steun kan zijn om mooie werken tot stand te brengen.