Hoewel het Norbertinessenleven hoofdzakelijk werd ingevuld met gebed, meditatie en huishoudelijk werk was er reeds vanaf 1925 getracht met opdrachten voor een boekbinderij enige financiële bijdrage te leveren voor het onderhoud van het leven.

Ongeveer 6 zusters hielpen mee. De opdrachten kwamen meestal van gemeenten of artsen en hadden een min of meer vertrouwelijk karakter.

De inkomsten waren echter van dien aard dat ze lang niet beantwoordde aan de vele noden van die tijd en zeker niet toerijkend waren toen de toestand van de gebouwen meer en meer aandacht vroegen.

In 1953 werden antieke boeken van het Provinciaal genootschap van ‘s-Hertogenbosch gebracht met de vraag deze te restaureren. Na een half jaar bleek er echter nog steeds niets aan gebeurd, zeer tot ontsteltenis van de toenmalige Proost Germanus Verheyen. Hij zag mogelijkheden voor de toekomst, juist en vooral ook vanuit de eigen gegevens van oude gebouwen, en kunstgevoelige zusters.

Als gevolg hiervan werd onder leiding van zr. Elisabeth meteen begonnen aan de studie over restauratie mogelijkheden. De nodige studieboeken -bijna alle in de Duitse taal geschreven- waren een grote steun. De boeken van het Provinciaal Genootschap werden met grote tevredenheid afgeleverd.

Zo was ook het Kunstatelier een feit geworden. Naast Boekrestauratie werd ook de kunst van het kalligraferen en leerbewerking beoefend. Inmiddels vinden er ook andere kunstvormen hun plaats waaronder schilderen; zie Overig. Het kunstatelier is inmiddels internationaal vermaard, getuige o.a. de toekenning van de Zilveren Anjer aan zr. Dorothea door ZKH Prins Bernhard in 1977 in het paleis op Dam. Meer informatie over onze kunstzinnige activiteiten vindt u onder de desbetreffende knoppen.

Het Kunstatelier gaat nog steeds door om in het werk iets neer te leggen van de persoonlijke wensen van de opdrachtgever. Soms kan dat moeilijk zijn, maar zolang er samengewerkt kan worden uit liefde voor de gemeenschap en andere mensen, zolang geeft het werk ook vreugde en blijft het eigen aan het Norbertinessenleven, n.l. te zijn en te handelen in dienst van de Heer, onze God.