Op zondag 10 september is er een Open Monumentendag in ons mooie klooster!

Klik hier voor meer informatie.

Alle zusters heten u van harte welkom!

My home is my castle

 Sint Catharinadal

 

Graag willen wij u hartelijk verwelkomen op de website van onze Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal.

Zoals de Engelsen zeggen: “My home is my castle”… Dat is letterlijk op onze gemeenschap van toepassing,
omdat zij reeds vanaf 1647 domicilie heeft in het kasteeltje De Blauwe Camer, gelegen te Oosterhout in de provincie Noord-Brabant.

Sint Catharinadal

Het stemt ons blij dat wij iets van dit mooie huis ook langs deze weg aan u kunnen laten zien.

Over een religieuze gemeenschap die in 1271 te Wouw is gesticht en, onafgebroken heeft kunnen blijven voortbestaan, valt heel wat te verhalen.

Onder het onderwerp Geschiedenis kunt u hierover meer lezen en zult u bemerken hoe verleden, heden en toekomst aaneengeregen zijn.

De liturgie is de belangrijkste pijler van een Norbertinessenleven.
De loop der geschiedenis en vooral de invloeden van het Tweede Vaticaans Concilie heeft in de beleving van de liturgische diensten
en het gemeenschappelijk gebed ingrijpende veranderingen teweeg gebracht.
De essentie van een biddend leven echter blijft ongedeerd bewaard. U bent van harte uitgenodigd aan onze gebedsdiensten deel te nemen.

Onder het hoofdstuk Liturgie kunt hierover meer vernemen. Tevens vind u hier informatie over onze kerkdiensten.

De gemeenschap Sint-Catharinadal heeft sinds de oprichting van haar kunstatelier in 1954 door onze Ere-Priorin Zr. Elisabeth,
grote bekendheid verworven in binnen en buitenland vanwege de restauratie van antieke boeken,
het kalligrafisch werk veelal vervaardigd op perkament, en de moderne leerbewerking.


Wij nodigen u uit ons Kunstatelier te raadplegen om een idee te krijgen van het kunstzinnig
en ambachtelijk werk dat door onze zusters onder leiding van Zr. Dorothea wordt verricht.

Onze Norbertinessenpriorij is ook een huis van gastvrijheid.
Zo bestaat er al vele jaren lang de mogelijkheid kennis te maken met ons leven;
ons bidden en werken door in groepsverband een bezoek te brengen aan Sint-Catharinadal.

Verdere informatie kunt u vinden bij het onderwerp Ontvangsten. Bijzondere aandacht verdienen de ontmoetingsmiddagen met workshops.

Een routebeschrijving en alle mogelijke andere zakelijke gegevens omtrent onze Priorij vindt u onder de knop Informatie.

Wij vinden het fijn u langs deze weg te groeten,
maar zouden het een nog grotere eer vinden u ook persoonlijk te ontmoeten.
Dus met een blij Tot Ziens in Sint-Catharinadal!

 

Openingstijden 

De winkel en het wijnhuis zijn open van woensdag tot en met zondag:

• De winkel van 11.00 uur tot 17.30 uur
• Het wijnhuis van 11.00 uur tot 20.00 uur

Sluiting van winkel en horeca

In de periode van de Biënnale (van 16 september tot en met 22 oktober) zijn winkel en wijnhuis ook open op maandag.
De openingstijden tijdens de Biënnale zijn:
- voor de winkel 10.00 tot 17.30 uur en
- de taveerne 10.00 tot 20.00 uur. Op de zondagen vanaf 11.00 uur.

Aan het einde van dit jaar zijn de winkel en het wijnhuis gesloten, namelijk van zondag 24 december 2017 tot en met dinsdag 2 januari 2018.

Winkel Sint Catharinadal